THƠ TÌNH ĐẶNG TẤN TỚI / TÌNH THƠ & TRUNG THU

Hàng ngồi : Từ trái Đặng Tấn Tới & Mang Viên Long

Hàng đứng sau: Từ trái Huỳnh Kim Bửu & Trương Văn Dân

 

THƠ TÌNH  ĐẶNG TẤN TỚI

 

  TÌNH THƠ

 Tặng D Kh

 

Đâu đó khu vườn thơ bỡ ngỡ

Lối về nắng lụa gió hương vây

Lược trăng rẽ lệch đường ngôi tóc

Nhật nguyệt nồng reo máu cuộn ngày

 

Bàn tay đan ấm thời gian ấy

Bay bổng tình đôi theo cánh chim

Ta dẫu nhỏ hơn đời cát bụi

Em nào ra khỏi suối mơ tìm

 

Luôn thắp cho lòng bông lửa đỏ

Bên rào thiên cổ cuối xanh thâu

Xôn xao biển mắt ngàn sao gọi

Lặng lẽ trào dâng sóng bạc đầu

 

Ta đang chung bước chi mà vội?

Lịu địu hành trang biêng biếc sau

Ngõ sớm đường khuya chân bối rối

Môi kề tơ cỏ cắn thương đau

 

ĐTT

 TRUNG THU

 Tặng Duy Khương.

 

Trăng nổi ngang đầu mây trắng che

Đời ta trôi chảy có bao nhiêu

Tình em gương sớm lòng soi tỏ

Cảm nửa khuya thu xế mây chiều

 

Em ghé qua vườn yêu hái trái

Khi xuân nguồn trổi điệu xa khơi

Rừng mai hoa thả tơ vàng ánh

Lộng mái chèo thơ khỏa sóng ngời

 

 Để hạ mơ nồng cơn hỗn mang

Thấm đau từng giấc ngu u lan

Gió đưa lấp lánh mầu thương nhớ

Nắng rải bờ hương bước rộn ràng

 

Nhịp cầu đông giá nổi mưa sương

Lạnh ấm chưa ngờ trắng một phương

Xuân ha thu mờ trông tám hướng

Bên kia bờ sẵn chôn-như-thường

 

Ơn người   huệ núi vẫn vui trao

Một nửa trăng và một nửa sao

Cuộc lớn vô cùng trong nửa nửa

Trung thu em mỉm nụ xanh chào…

 ĐẶNG TẤN TỚI

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8359','5m06bu2bjqp4p8j28drf0eoa60','0','Guest','0','54.196.73.22','2018-08-17 01:09:58','/a290755/tho-tinh-dang-tan-toi-tinh-tho-amp-trung-thu.html')